CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, October 13, 2009

Hak Cipta

Hak cipta merupakan satu daripada cabang harta intelektual yang diberi perlindungan oleh undang-undang. Hak cipta wujud untuk melindungi hak-hak pencipta yang menghasilkan karya sastera, seni, filem, rakaman bunyi dan siaran. Konsep hak cipta sebagai harta benda bererti ia sesuatu yang bolehdibeli, dijual, dipindahmilikkan, diwasiatkan, diwariskan danjuga disewakan.
Undang-undang yang mengawal hak cipta dan segala yang berkaitandengannya ialah Akta Hakcipta 1987 (Akta 332). Seorang penulis boleh mendapat perlidungan hak cipta seperti yang telahdijelaskan oleh Akta ini iaitu antara lain; novel, cerita, buku, risalah, manuskrip, syair, drama, arahan pentas, senario filem, skripsiaran, sejarah, biografi, karangan dan artikel, ensiklopedia dan kamus.

0 comments: